Politica de Confidentialitate

  • Home
  • Politica de Confidentialitate

Protecția Datelor cu Caracter Personal Nemo Global System srl., avand sediul social in Constanta , strada Duiliu Zamfirescu Nr. 31bis, Judetul Constanta ,  inregistrata la Registrul Comertului Constanta sub nr. J13/1973/2013 si avand Codul Unic de InregistrareRO 33199280 , este operator de date cu caracter personal.
Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate de catre Nemo Global System srl, numai in masura permisa prin Regulamentul General (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (GDPR)
Termeni in intelesul Regulamentului General (UE) 2016/679: „date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; „prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu
caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea; „restrictionarea prelucrarii” inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora; „operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern; „persoana imputernicita de operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal în numele
operatorului; „parte terta” inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal; „consimtamant” al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate;

Nemo Global Syste srl , prelucreaza datele personale colectate in temeiul incheierii si executarii contractelor cu clientii, in vederea realizarii intereselor legitime in relatie cu scopurile mentionate mai sus si in alte situatii in temeiul consimtamantului clientilor. Scopurile colectarii datelor sunt: informarea utilizatorilor/clientilor (cumparatorilor) de pe www.nemoconstruct.ro, informarea utilizatorilor/clientilor privind evolutia si starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentului consumatorilor.
Prin citirea prezentei Politici de protecția datelor cu caracter personal ati luat la cunostința faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de GDPR, respectiv:
– dreptul la transparenta informatiilor, a comunicarilor si a modalitătilor de exercitare a drepturilor dvs.,
– dreptul la informare si acces la datele dvs. cu caracter personal,
– dreptul la rectificare si dreptul la stergerea datelor,
– dreptul la restrictionarea prelucrarii,
– dreptul la portabilitatea datelor,
– dreptul la opozitie si
– de a nu fi supus unui procesul decizional individual automatizat,
– dreptul de a va adresa Autoritatii de Supraveghere (ANSPDCP) in caz de incălcare a drepturilor dvs. garantate de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal.

Pentru exercitarea drepturilor mai sus mentionate sau pentru orice intrebare legata de modul in care datele dumneavoastra sunt utilizate ori daca unele dintre datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata catre Nemo Global System srl , cu sediul social in Constanta , strada Duiliu Zamfirescu Nr.31bis, Judetul Constanta , in atenția responsabilului cu protectia datelor – sau la adresa de email nemo_construct@yahoo.com. In cerere, va rugam sa mentionati daca doriti ca informatiile sa fie comunicate la o anumita adresa (postala sau e-mail) sau printr-un serviciu de curierat care sa asigure ca veti primi personal informatiile. Va rugam sa tineti cont ca, inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea dumneavoastra. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei pentru orice incalcare a drepturilor dumneavoastra privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Informatiile pe care ni le furnizati vor fi utilizate si stocate doar in scopul pentru care le-ati furnizat, pentru a administra, a sprijini si a evalua serviciile noastre, inclusiv pentru a preintampina incalcarea securitatii sistemelor, si pentru respectarea legii si a termenilor nostri contractuali.
In acest sens, Nemo Global System srl, va stoca datele dvs. in conformitate cu Politica de Retentie a Datelor care reglementeaza termene-limita prestabilite si bine documentate pentru diferite categorii de date cu caracter personal, in functie de specificul operatiunilor pentru care sunt necesare. Mai mult, Nemo Global System srl se asigura ca datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile in care sunt prelucrate si de asemenea, se asigura ca perioada pentru care datele cu caracter personal sunt stocate este limitata, iar la implinirea termenelor limita, datele personale nu vor mai fi prelucrate in aceste scopuri. Nemo Global System srl  poate furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii cu care se afla în relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii de curierat, servicii bancare, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre, imputerniciti ai Nemo Global Systemsrl ce actioneaza in limitele si scopurile stabilite, conform conditiilor din prezenta Politica.

Cart

0items